Tovorna dvigala

Z imenom tovorna dvigala poimenujemo dvigala za prevoz tovora in dvigala, ki poleg tovora lahko prevažajo tudi osebe (tovorna dvigala z osebnim spremstvom).

V skladu s predpisi morajo biti tovorna dvigala s katerimi se lahko vozijo tudi osebe, izdelana (glede varnosti za uporabnika) podobno kot osebna dvigala. Nosilnosti so običajno večje.

Tovorna dvigala, ki so predvidena samo za tovor, so izvedena nekoliko enostavneje (brez kabinskih vrat, upravljanje samo od zunaj itd), zato so praviloma cenejša.

V ponudbi imamo tako klasična tovorna dvigala, izdelana po predpisih za dvigala, kot tudi dvižne naprave izdelane po normativu 06/42/CE (minimalna poglobitev jaška in “glava” jaška, majhna hitrost).

Tovorno dvigalo z osebo
(ali tovorno dvigalo z osebnim spremstvom)

 Tovorna dvigala z osebnim spremstvom, nosilnosti do 5000 kg so z vidika varnosti opremljena tako, da se lahko uporabljajo tudi za prevoz oseb. (Obvezna kabinska vrata itd).

Dobavimo lahko želeno izvedbo tako glede nosilnosti, hitrosti, vrste pogona (hidravlični, električni), konstrukcije, opremljenosti glede na namembnost (kabina iz nerjaveče pločevine) itd.

Spletna stran proizvajalca

Tovorno dvigalo brez oseb

 Ta tovorna dvigala so namenjena samo tovoru (oseba ne sme v kabino).

Upravljanje je možno samo od zunaj (etažna tipkala).

Izvedbe takih dvigal oz. dvižnih ploščadi so lahko različne (s kabino ali brez, hidravlične ali elektromotorni pogon itd.). Potrebna poglobitev jaška in prostor nad kabino sta minimalni.