Osebna hišna dvigala-ploščadi

Osebna hišna dvigala-ploščadi

Dvižne naprave-hišna dvigala so izdelana so v skladu z normativi za dvižne naprave (stroji in naprave) 06/42/CE. Namenjena so za vgradnjo v eno ali več stanovanjske hiše ali druge objekte, kjer ni možno zagotoviti predpisane (po normativih za dvigala) varnostne poglobitve jaška (jame) in predpisane varnostne višine (glave) na vrhu jaška.
Za hišna dvigala je značilno, da je hitrost dviganja in spuščanja omejena na 0,15 m/sek., upravljanje pa s stalnim pritiskom na tipko, ko vrat v kabini ni, ali avtomatsko upravljanje, če so vrata v kabini. Ne podležejo tako zahtevnim varnostnim predpisom, kot običajna osebna dvigala, ki so navadno grajena za večje hitrosti in več nadstropij.

To nekoliko poenostavi izdelavo dvigala, predvsem pa gradbeni poseg na objektu (enostavnejša izdelava jaška, pri določenih izvedbah ni potrebna strojnica itd), kar vse vpliva tudi na ceno.
Hišna dvigala so primerna za prevoz oseb (tudi gibalno omejenih oseb in oseb na invalidskem vozičku).

2018-02-10T14:20:14+02:00