Osebna dvigala standardna

Osebna dvigala

Osebna dvigala s hidravličnim ali elektro-reduktorskim pogonom. Dvigala so izdelana v skladu z normativi za dvigala EN-81 kar med drugim pomeni, da morajo imeti pod pragom spodnje etaže ustrezno poglobitev (cca 1,2 do 1,5 m – jama jaška), v zgornji etaži pa ustrezno višino (min 3.3 m nad pragom zg. etaže-glava jaška).

Izvedbe so lahko različne; jašek zidan ali montažni, panoramska dvigala). Nosilnost od 300 do 800 kg, višina dviga do 5 etaž. Dobavimo lahko vse izvedenke zgoraj omenjenih dvigal, tako glede nosilnosti, hitrosti, s strojnico ali brez (npr. v omari), oblike kabine, opremljenosti itd.

Ponudimo lahko tudi izdelavo in montažo montažnega samonosilnega jaška (kovinska konstrukcija, zaprta z želenimi elementi; steklo, pločevina ipd).

2018-03-02T09:44:40+02:00