Invalidske dvižne ploščadi

Invalidske dvižne ploščadi

Invalidske dvižne ploščadi ločimo v grobem glede na višino dviga (do 1m so relativno enostavne izvedbe, z večjo višino so vse bolj zahtevne). Imamo izvedbe, ki ne potrebujejo poglobitev v tla in take, ki v odvisnosti od tipa naprave (glede na višino dviga) potrebujejo manjšo ali večjo poglobitev. Ločimo jih še po tem, da nekatere ploščadi potrebujejo zaščitni jašek, tiste najenostavnejše pa klasičnega jaška ne rabijo.

2018-03-02T09:39:14+02:00